Het kopen van een monument

 

Een monumentaal pand mag vaak rekenen op veel interesse van kopers. En vaak roept de monumentale status ook vragen op. Over rechten en plichten bijvoorbeeld.

Wat kan en mag er eigenlijk met zo’n pand? Ook het kostenaspect is vaak een belangrijk vraagstuk, want de monumentale status maakt restauratie kostbaar.

Het Restauratiefonds heeft een aantal tips op een rij gezet waar u als koper van een monumentaal pand rekening mee moet houden. Een monumentale status brengt namelijk rechten en plichten met zich mee. 

Wanneer u zich goed verdiept in de mogelijkheden van een pand met een monumentale status komt u niet voor verrassingen te staan. Bovendien kunt u op basis van deze kennis maximaal gebruik maken van beschikbare regelingen. Op de site van het Restauratiefondsen op monumenten.nl vindt u meer informatie.


Weet om welk type monument het gaat

Het Restauratiefonds heeft een aantal tips op een rij gezet waar u als koper van een monumentaal pand rekening mee moet houden. Een monumentale status brengt namelijk rechten en plichten met zich mee. 

Wanneer u zich goed verdiept in de mogelijkheden van een pand met een monumentale status komt u niet voor verrassingen te staan. Bovendien kunt u op basis van deze kennis maximaal gebruik maken van beschikbare regelingen. Op de site van het Restauratiefonds en op monumenten.nl vindt u meer informatie.

 

Rijksmonument? De fiscus betaalt mee!

Gaat u een rijksmonument kopen? Dan kunt u jaarlijks een groot deel van de onderhoudskosten af trekken van uw fiscale inkomen. Voor meer informatie klik hier

 

Is er restauratie of groot onderhoud nodig?

Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen(hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek en de Monumenten-hypotheek. Deze regelingen zijn alleen via het Restauratiefonds verkrijgbaar. Reguliere aankoopfinancieringen kunt u bij elke bank afsluiten.
 
 
Geen energielabel verplicht, toch verduurzamen?
 
Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument niet verplicht. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden kan er nog steeds veel. Kijk bijvoorbeeld op monumenten.nl voor meer informatie!

U hoeft niet zelf het wiel uit te vinden, maak gebruik van bestaande informatie

Over monumenten is veel informatie te vinden, maar waar te beginnen? De gratis Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteigenaren met een restauratiebehoefte. U kunt onder andere gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp. Wilt u liever een website bezoeken dan is monumenten.nl een mooi vertrekpunt. 

Overweegt u de aanschaf van een rijksmonument? Dan is de gratis gids Monumentaal wonen een handig document om uw reis door de monumentenwereld te beginnen. 

 

'Er mag geen spijker in de muur' is een mtyhe

Dit beeld is een vrij wijdverspreid fenomeen, maar met een monument is meer mogelijk dan u denkt. Zeker wanneer u het pand en de monumentale waarden met respect behandeld. Meer over de rechten en plichten van een monumenteigenaar leest u in de informatieve gids ‘Monumentaal wonen’. U kunt deze gids gratis aanvragen.

 

Overleg tijdig met uw gemeente

Heeft u wijzigingsplannen met het monument of bent u van plan werkzaamheden uit te voeren? Voor monumenten is er al snel een vergunning nodig. De gemeente beoordeelt en verstrekt de omgevingsvergunning. 

Het toezicht op de uitvoering en handhaving behoort ook tot haar taken bij zowel Rijks- als gemeentelijke monumenten. Het doel hiervan is het bewaken van hetgeen een monument zo bijzonder maakt; de monumentale waarden. U doet er verstandig aan om uw gemeente in een vroeg stadium bij uw plannen te betrekken. De gemeente kan zo met u meedenken en dat vergroot de haalbaarheid van uw vergunningsaanvraag. 

Op monumenten.nl vindt u ook een overzicht van vergunningsvrije werkzaamheden.  
 
 
   

Running sneakersbalerínky