Kwaliteitstoets op monumentensubsidie

Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was sprake van fiscale aftrek. Door de wijziging kan een kwaliteitstoets worden ingevoerd.

Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is: onderhoud van monumentale onderdelen van monumenten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (OCW).

De bewindsvrouw: “Het is een belangrijke stap ons erfgoed te behouden en aantrekkelijk te houden voor bezoekers en bewoners. Overal in Nederland zijn molens, kastelen, archeologische vindplaatsen, woonwijken en landschappen. Die monumenten houden de geschiedenis actueel en raken mensen. Zij vertellen verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. We geven hen dan ook graag door aan toekomstige generaties”.

Schilderwerk, dakherstel, kozijnen herstellen

Met de subsidie kunnen bewoners onderhoud deels financieren, zoals schilderwerk, goten en regenpijpen repareren, dakherstel, voegen repareren, kozijnen herstellen en de fundering repareren.

Eigenaren kunnen elk jaar na afloop van het onderhoud subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38 procent van het subsidiabel bedrag.

Niet-woonhuizen

Daarnaast krijgen rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen meer subsidie voor het onderhoud. Eigenaren ontvangen vanaf 2019 een bijdrage van 60 procent voor monumentaal onderhoud. Nu is dat 50 procent.

De verhoging naar 60 procent geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen die vanaf 2019 worden ingediend. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50 procent subsidie.

Simpel en laagdrempelig

De wijzigingen zijn opgesteld na vele gesprekken met deskundigen, organisaties en private eigenaren van monumenten. Mede door hun inbreng blijft de aanvraag door monumentenbewoners simpel en laagdrempelig.

 

Bron: www.monumentaal.nl

 

affiliate tracking urlNike air max