Nationaal Monumentenportaal 'Funda voor monumenten'

Het NMp is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie(NMo). Met het Nationaal Monumenten Portaal (NMp) zet de NMo in op het online toegankelijk maken van monumenten voor het publiek. Het NMp brengt monumentenaanbod en – vraag samen op 1 plek. Het NMp beoogt daarmee de monumentenmarktplaats van Nederland te worden. Het is de plek waar iedereen, altijd terecht kan voor het vinden van:

- Monumenten die te koop of te huur zijn
- Overnachtings-, en evenementenlocaties in monumenten
- Activiteiten in en rondom monumenten
- Praktische tips voor eigenaren

 

 

Het aanbod van Cato Makelaars op het Nationaal Monumentenportaal

Als gespecialeerd makelaarskantoor in monumenten zijn wij bijzonder trots om aangesloten te zijn bij de Nationale Monumenten Organisatie, alle te koop aangeboden monumentale woningen in onze portefeuille zijn dan ook op het Nationaal Monumentenportaal te vinden.

Wilt u uw monument verkopen via Cato Makelaars en presenteren op het Nationaal Monumentenportaal? Neem dan vrijblijvend contact met ons.